Facebook Login

SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Články

Odvoz starého nábytku

 Odvoz starého nábytku

Odvoz starého nábytku - Vyklizení prostor a likvidace odpadu

Vyklizení prostor je komplexní soubor činností, jehož cílem je úplné odstranění nepotřebných věcí z určitého prostoru. Ať už jde o sklep, byt nebo kancelář, vždy se v určitém prostoru časem shromáždí množství věcí, které už ale nebude nikdy nikdo potřebovat.

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - Návod na zaměření a montáž žaluzií do oken krok za krokem
zaměření a montáž žaluzií.
1. šířka
Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty, včetně gumového těsnění. Měříme na třech místech – nahoře, dole a ve středu. Šířka žaluzie bude nejmenší naměřený rozměr. Vzhledem k výrobní toleranci a pro správnou funkčnost lamel je třeba při objednávce ubrat 2mm od naměřené šířky.
zaměření a montáž žaluzií
2. výška
Měříme těsně u skla včetně případného gumového těsnění, na levé i pravé straně křídla. Výška dodané žaluzie v zavřeném stavu bude nejmenší naměřený rozměr. Výška žaluzie bude vyrobena s přesností na centimetry (dané konstrukcí žebříku) tak, aby žaluzie v zavřeném stavu měla požadovanou výšku.
zaměření a montáž žaluzií
3. hloubka
Toto měření je důležité u oken s hloubkou zasklívací lišty menší než 18 mm. V takovém případě je nutno objednat a použít při montáži horního profilu distanční podložky na odsazení žaluzie od okna. V případě hloubky 15 – 18 mm je nutno objednat 1 pár distančních podložek, v případě hloubky 11 – 14 mm 2 páry distančních podložek. Počet párů podložek volíte v posledním kroku konfigurátoru.
zaměření a montáž žaluzií
1. balení
K žaluzii jsou standardně dodávány všechny potřebné komponenty a kotevní materiál, který je potřebný pro montáž žaluzie.
zaměření a montáž žaluzií
2. horní profil
Z horního profilu odstraňte krytky. V případě dodání distančních podložek, tyto podložky nasaďte pod plastové části horního profilu a přiloženými šrouby jej upevněte do rámu okna. Dbejte na to, aby byl profil opřen o horní zasklívací lištu a vystředěn.
zaměření a montáž žaluzií
3. vyznačení otvoru
Do spodní zasklívací lišty si tužkou naznačte místo, kde budete vrtat otvor pro fixační kolík. Značka musí být kolmo k otvoru, který je v horním profilu, odkud vychází silon.
zaměření a montáž žaluzií
4. vrtání otvoru
Kolmo na značku vyvrtejte otvor o průměru ⌀ 2,7mm.
zaměření a montáž žaluzií
5. fixační kolík
Do vyvrtaných otvorů vložte nejprve připravenou bulku na silonu a poté do děr vložte fixační kolík. Kolík je třeba dotlačit až na doraz. Jednou rukou přidržte fixační kolík a druhou zatáhněte silon. Tímto způsobem zafixujete silon do zasklívací lišty.
zaměření a montáž žaluzií
6. šponování silonu
Otevřete křidélka na horním profilu a potáhněte silon, tak aby byl našponován. Špatné zaklapnutí křidélka silon zafixujete. Na silonu nechte rezervu cca 5cm a zbytek odstřihněte.
zaměření a montáž žaluzií
7. horní profil
Přetlačující silon zastrčte do horního profilu a nasaďte krytky pro horní profil.
zaměření a montáž žaluzií
8. brzdička řetízku
Brzdičku kuličkového řetízku montujte na rám okna vždy na stranu, kde je kuličkový řetízek. Brzdičku montuje cca 10 cm od konce řetízku směrem k hornímu profilu.
zaměření a montáž žaluzií
9. hotovo
Na brzdičku naklikněte její krytku, do které stejným způsobem vložíte kuličkový řetízek a tak zabráníte volnému pohybu lamel.

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Při zateplení domu a montáži odvětrané fasády je velmi důležité, aby nevznikaly tepelné mosty při kotvení podkonstrukce. Tepelným mostům se lze vyhnout použitím speciálních plastových podložek.
 
Jak vytvořit odvětranou fasádu
Systém zateplení pro odvětrané fasády a jeho funkčnost je postaven na odvětrání prostoru. Ventilační mezera je mezi obvodovou nosnou stěnou budovy a fasádním opláštěním. Ve ventilační mezeře dochází ke zrychlení proudění vzduchu (komínový efekt), z tohoto systému se nazývá odvětrávaná a nebo i provětrávaná fasáda. Následkem je vytvoření mikroklimatu a cirkulace. To má pozitivní vliv na odvod par a vlhkosti, zdravost zdiva (zdivo nenapadají houby a plísně), odvod horkého vzduchu v letním období a temperace objektu.
Zateplení domu systémem odvětrané / provětrávané fasády výrazně přispívá ke zlepšování vnitřního klimatu domu, tlumí teplotní rozdíly v zimě a meziprostor vytvořený mezi zdivem/stavbou domu a konstrukcí izolace poskytuje účinné chlazení v létě. Také vytváří akustický útlum - zvukovou izolaci a použité materiály zabezpečují požární ochranu. Tento systém je vhodný i při rekonstrukci starších domů s vyšší vlhkostí. K izolaci se používají izolační materiály z kamenné vlny.

Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu - Z těch nejžádanějších prací u nás převládá kompletní rekonstrukce bytového jádra v paneláku, rekonstrukce koupelny, různé obkladačské práce, sádrokartonářské práce, pokládka laminátové podlahy, výměna oken, interiérových dveří a zárubní, elektroinstalatérské a vodoinstalační práce a jiné.

Flexibilně spolupracujeme s předními dodavatelskými společnostmi a výrobci. Víme Vám zajistit různé slevy na stavební materiál, obklady, dlažby, sanitu a podobně i jejich následnou dopravu. Slevy se pohybují až do výše 20% u dohodnutých prodejců, jako například v prodejně SIKO. Všechny rekonstrukce Vám na požádání zajistíme i komplexně. Práce jsou prováděny kvalitně, precizně a pod odborným vedením.

Autobusová doprava Praha

Autobusová doprava Praha

Na kvalitě služeb záleží - kulturní společnost odráží i kulturu cestování. Otázka určitého standardu je důležitá pro pravidelné i občasné cestující využívající služby autobusová doprava Praha a v konečném důsledku je nezbytností i pro rozvoj a podporu turismu.

Autobusová doprava Praha přepravce

Pojďme si zhodnotit největšího autobusového přepravce v kraji, společnost autobusová doprava Praha. Společnost autobusová doprava Praha garantuje kvalitu svých služeb, protože za ní stojíte i vy, samotní cestující.

Autobusová doprava Praha názory

Díky vašim připomínkám a názorům zaměstnanci společnosti (od řidiče, přes techniky až po vedení) vědí, na jaké oblasti se soustředit a co se dá ještě vylepšit. Za minulý rok zaevidovala autobusová doprava Praha 149 připomínek, z nichž 55 byly podněty ohledně posunu či doplnění spoje, 67 se týkalo doplnění informací (zavazadel, ztráty věcí, jízdenky apod.), 17 bylo pochval a zbytek byly jiné podněty.

Autobusová doprava Praha a zpoždění

Monitoruje také příspěvky zaměřené na zpoždění nebo vynechání spoje, dřívější nebo pozdější odjezd, nesprávný postup řidiče, nevhodné chování, nezastavení na zastávce nebo zastavení mimo zastávky, odmítnutí přepravy, ale i postřehy typu kouření a telefonování během řízení či nepřiměřená jízda.