SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - geometrický plán

Odpověď na otázku co to vlastně geometrický plán je najdeme v platné legislativě. Podle zákona č. 162/1995 Sb. o katastru nemovitostí ao zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem (katastrální zákon) >>
geometrický plán je technický podklad právních úkonů, veřejných listin a jiných listin a slouží i jako podklad na vklad a záznam práv k nemovitostem. Podle § 67 může geometrický plán vyhotovit právnická nebo fyzická osoba má-li živnost na geodetické a kartografické práce.
Ve vyhlášce ÚGKK č. 461/2009 kterou se provádí zákon č. 162/1995 Sb se geometrický plán popisuje v §3:
geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou rozdělením nebo sloučením nemovitostí, vyjadřuje stav nemovitostí před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. Geometrický plán je i grafickým znázorněním věcného břemene k části pozemku.