SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán na převod pozemků pro výstavbu budoucí stavby

Geometrický plán pro převod pozemků pro výstavbu budoucí stavby se vyhotovuje za účelem vyhotovení smluv s vlastníky nemovitostí, na kterých je projektována výstavba stavby většího rozsahu (liniová dopravní stavba, inženýrské stavby, rozsáhlé pozemní stavby). Jedná se vlastně o geometrický plán na oddělení pozemků s větším počtem řešených prací, přičemž katastr nemovitostí nevyžaduje, aby se nové hranice vyznačily v terénu. V geometrickém plánu se nové hranice vyznačí podle projektové dokumentace stavby. Investor stavby pak realizuje stavební práce na pozemcích, které vlastní nebo má jinak smluvně zajištěné. Vyžaduje se to zejména na stavbách spolufinancovaných EU. Po dokončení stavby geodet vyhotoví geometrický plán pro zaměření stavby, ve kterém se řeší změny oproti geometrickému plánu pro převod pozemků a stavu v katastru nemovitostí.

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici stavby převzatou z projektové dokumentace a uvede nová parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parcel a uvede výměry nových parcel.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce