SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Při výstavbě každého rodinného domu se s geometrickým plánem potkáte minimálně jednou, někdy i vícekrát.

První situace, ve které budete potřebovat geometrický plán, nastává ještě před samotným zahájením výstavby. Pokud se váš pozemek nachází mimo zastavěné území obce a druh pozemku uveden na listu vlastnictví je některý z druhů zemědělské půdy (orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad), je nutné vyhotovit geometrický plán na vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, kde geodet oddělí část pozemku určenou na výstavbu na základě projektové dokumentace. Tento geometrický plán je následně podkladem pro změnu druhu pozemku na nezemědělskou půdu, na níž je možné zahájit výstavbu.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán