SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Klimatizace Praha

Klimatizace Praha - Postup standardní montáže klimatizace

     Zaznačení místa na zdi, kam bude umístěna vnitřní jednotka - vše po odkonzultovaní se zákazníkem. Pokud je potřeba zakrytí nábytku krycí fólií a podlahy ochranným papírem.
     Průraz přes zeď pro propojovací (měděné) potrubí, kondenzační hadici, elektrický a komunikační kabel.
     Natažení trasy (pokud nejde o montáž jen přes stěnu) - nejběžnější je vedení rozvodů v estetických lištách. Druhou možností vedení trasy je zasekání rozvodů do zdi. Tento úkon je složitější a vyžaduje menší stavební úpravy, např. opětovné sádrování místa, kde se zasekávaly. Zasekávání do trasy se vyfakturuje jako práce navíc dle platného ceníku. Zavěšení vnitřní jednotky na připravenou závěsnou konzolu a připojení vnitřní jednotky k nataženým rozvodem.
Umístění venkovní jednotky může mít několik alternativ: na fasádu (běžná konzola), na balkon z vnější strany (běžná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnou střechu (betonové kostky), na šikmou střechu (střešní konzola - vyfakturuje se jako materiál navíc dle platného ceníku).
Spojení venkovní jednotky s vnitřní - napojení venkovní jednotky na propojovací (měděné) potrubí, kabely a popřípadě kondenzační hadici. Když je klimatizace nastavena na režim chlazení, vzniklý kondenz produkuje vnitřní jednotka. Naopak, když je nastavena na režim topení, kondenz produkuje venkovní jednotka (proto v zimě bývá někdy na vnějších jednotkách led - lidé mají nastavený režim topení a kondenz při nízkých teplotách zamrzá).

Vakuování - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. Vakuová pumpa se nasadí na měděné potrubí z vnější strany a postupně se z něj odsává vzduch, trvá to cca 10 minut, ale závisí to na délce trasy. Manometr při tom ukazuje, kolik vzduchu je v potrubí.
Zkouška těsnosti - když je vakuování ukončeno, je nutná kontrola potrubní trasy z hlediska možných netěsností, které mají za důsledek únik chladiva. Pokud je vše v pořádku, odpojí se vakuová pumpa a otevřou se ventily na vpuštění chladiva. V každé klimatizaci je většinou přeplněné chladivo na 5 metrovou trasu.
Zapojení do elektrické sítě a spuštění do provozu.
Zprovoznění klimatizace a zkouška funkčnosti.
Zaškolení podle návodu k obsluze.

Klimatizace montáž, servis, opravy

Více na webové prezentaci, viz link: Klimatizace montáž, servis, opravy