SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně - Nová právní úprava rozšiřuje okruh subjektů, které mohou vykonávat funkci likvidátora. Tímto subjektem může být jednak správce konkurzní podstaty, resp. jiná osoba zapsaná v rejstříku fyzických osob [1] (tuto podmínku splňuje každý občan SR i cizinec s pobytem na SR), pokud souhlasí s ustanovením do funkce a současně splňuje podmínku, ustanoviteľnosti za člena statutárního orgánu společnosti, a tudíž je bezúhonnou a zletilou osobou. Ve smyslu výše uvedeného došlo k vyloučení možnosti zastávat funkci likvidátora společnosti u osob se záznamem v rejstříku trestů, jakož i cizinců bez trvalého pobytu v České republice či právnických osob.

V případě ustanovení likvidátora soudem, bude soud vybírat náhodným výběrem ze správců konkurzní podstaty, a to i bez jejich souhlasu. Pokud likvidátora stanovily společníci nebo příslušný orgán společnosti, návrh na zápis likvidátora do obchodního rejstříku podává ustanovený likvidátor. Pokud likvidátora ustanoví soud, zapíše ho do obchodního rejstříku bez návrhu (§ 72 NOBZ).