SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Přeprava osob Praha

Přeprava osob Praha - V prohlášeních by měl žadatel uvést doložku o tom, že si je vědom trestní odpovědnosti za podání nepravdivého prohlášení. Předpisy neurčují vzor žádosti o licenci a prohlášení k ní připojené, ale tyto vzory jsou obvykle k dispozici na webových stránkách obecních úřadů
.Výše poplatku za vydání licence vyplývá z nařízení ministra dopravy, výstavby a námořního hospodářství ze dne 6. srpna 2013 o výši poplatků za správní činnosti související s výkonem silniční dopravy a za přezkoušení a vydání osvědčení odborné způsobilosti. Záleží na oblasti a době platnosti licence v letech. Pokud se licence vztahuje pouze na území jedné obce a je udělena na dobu 2 až 15 let, bude poplatek za každé vozidlo činit 200 PLN. Při licenčním období delším než 15 až 30 let se výše poplatku zvýší na 250 PLN a po dobu delší než 30 až 50 let na 300 PLN. Licenční poplatky ve Varšavě jsou vyšší a dosahují 320, 380 nebo 450 PLN.

Udělení nebo neudělení licence má formu správního rozhodnutí. Licence bude obsahovat: jméno a příjmení nebo název podnikatele, jeho adresu a daňové identifikační číslo, přepravní prostor, SPZ vozidla a datum platnosti licence.

Stěhování levně Praha

Nabízíme i stěhování, viz link: Stěhování levně Praha

Nebo také

Půjčovna dodávek Praha

Viz info a link: půjčovna dodávek Praha