SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

 Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - ALT 150 Fasádní obkladový systém
Jeho cíl

Systém zavěšeného opláštění se zadní ventilací je jedním z nejdynamičtějších trendů ve stavebnictví. Architekti a vývojáři jej stále častěji využívají ve svých návrzích. Pro stavební organizace je instalace provětrávaných fasád vždy přínosná. Instalační práce na takových fasádách lze provádět kdykoli během roku. Systém odvětrávaného opláštění je pro zákazníka vždy rozumným řešením: možnost vytvořit firemní styl, úspora provozních zdrojů, podobný životní cyklus jako u budovy.

Inženýři Alutech Group vyvinuli high-tech univerzální profilový systém pro zavěšené ventilované obkladové systémy. Při vývoji systému ALT150 inženýři společnosti ALUTECH zkoumali klíčové problémy vyskytující se při výstavbě systémů odvětrávaných obkladů a jejich dlouhodobém provozu. Systém byl vyvinut s ohledem na současné požadavky na konstrukci stěny a 100% realizuje všechny výhody odvětrávané fasády.
Specifikace

Systém zadního odvětrávaného opláštění ALUTECH ALT150 představuje moderní způsob, jak zvýšit energetickou účinnost budovy a snížit provozní náklady, zvýšit atraktivitu budovy pro zákazníky a nájemníky vytvořením lepších podmínek pro práci a volný čas. Designové vlastnosti provětrávaných fasád umožňují prodloužit bezúdržbovou životnost všech stavebních prvků. Díky široké škále krycích materiálů použitých na provětrávané fasády lze stavbu učinit jedinečnou a přitom snadno zapadnout do architektonického stylu každého města. K provětrávaným fasádám neexistuje žádná skutečná alternativa.

Systém odvětrávané fasády ALUTECH ALT150 se skládá z konzol a vodícího profilu spojeného s přídavným prvkem, který zajišťuje neomezenou kompenzaci tepelných a mechanických deformací a široké možnosti nastavení.

Systém ALUTECH ALT150 je určen pro stavbu zavěšených provětrávaných fasád s použitím různých obkladových materiálů. Pevnostní vlastnosti systému umožňují jeho použití na budovách až do výšky 150 m ve větrných oblastech typu V (pátý), což potvrzuje odborný posudek a výpočty provedené Ústředním výzkumným a vývojovým ústavem konstrukcí stavebních hmot Mělnikov (Moskva).

Z hlediska požárně bezpečnostních vlastností systému ALT150 splňuje požadavky na obvodové stěny budov s různým funkčním určením až do stupně požární odolnosti I a třídy požárního nebezpečí С0. Třída požárního nebezpečí systému je K0.

Životnost provětrávaných fasád na bázi systému ALT150 je minimálně 30 let v mírně agresivním a neagresivním prostředí a minimálně 25 let ve středně agresivním prostředí. Životnost lze prodloužit až na 50 let pomocí anodického ochranného nátěru.

Vzduchová mezera udržuje stálou vlhkost těsnicího materiálu, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti

Konstrukce snadno odolává velkým teplotním výkyvům, aniž by ztratila své vlastnosti

Předsazená provětrávaná fasáda zlepšuje zvukovou izolaci budovy

Sluneční energie je absorbována krycím materiálem a vzduchová mezera zajišťuje jeho rychlé ochlazení

Krytina chrání stěny a tepelnou izolaci před atmosférickými vlivy

Použití nehořlavých materiálů zajišťuje požární bezpečnost

Systém zavěšených odvětrávaných fasád ALUTECH ALT150 je prvním systémem založeným na vedení ve tvaru T a konzolách ve tvaru L, který má vysokou tuhost, zajišťuje neomezenou kompenzaci tepelných a mechanických deformací a nabízí mnoho možností nastavení.
Hlavní vlastnosti systému ALUTECH ALT150

Profesionální inženýrská dokumentace
Katalog technických řešení obsahuje kompletní seznam jednotek a sestav realizovatelných se systémem ALUTECH ALT150. Podle znaleckého posudku specialistů Ústředního výzkumného a vývojového ústavu stavebních hmot Melnikov „jako srovnávací postup pro systémy odvětrávaných obkladů lze uznat část katalogu technických řešení zabývající se výpočty fasádních systémů“.

Optimální vlastnosti tuhosti

Systém ALUTECH ALT150 je rozdělen na subsystémy z důvodu použití více profilů ovladačů

    Subsystém založený na komplexním profilu vedoucího sekce AYPC.150.0101 patří k obecnému typu. Požadovaná tuhost a pevnost vodícího profilu AYPC.150.0101 byla dokonale vypočítána tak, aby se zabránilo pádu podpěrného stupně při velkém zatížení a zvýšení nákladů na spodní konstrukci, stejně jako zbytečné investice do tuhosti. Výpočty umožňují jeho použití až do výšky 150 m (v rozsahu V-wind). Subsystém umožňuje použití různých typů způsobů vypracování a upevnění.

    Systém ALUTECH ALT150 s vodícím profilem AYPC.150.0102 drobné stavby s keramickou žulou a haso

Provětrávaná fasády

Více o nás a naše služby na našemu webu: https://www.zelenyprojekt.cz/