SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda -Plastové mechanické čepy s ocelovým čepem s polyamidovým překrytím se skelným vláknem a plastovým límcem o průměru min. Ø6 cm. Délka kotvy by měla být součtem tloušťky izolační desky, hloubky kotvení a zohlednit případné nerovnosti povrchu podkladu.

Skleněný závoj, působící jako větrná izolace, se pokládá z vnější strany za účelem eliminace pronikání větru do izolace a minimalizace možného pronikání vzdušné vlhkosti do tepelné izolace. Desky lze pokládat v 1 nebo 2 vrstvách.

Uspořádání desek do 2 vrstev minimalizuje vliv tepelných mostů , ale v obou případech je nutné:

  • desky uspořádejte těsně k sobě tak, aby mezi deskami nevznikaly lineární tepelné mosty;
  • druhá vrstva desek by měla být posunuta o polovinu délky a případně otočena o 90° tak, aby plné desky druhé vrstvy byly umístěny ve spojích desek první vrstvy.

Je třeba se vyvarovat přílišného stlačování vlny špendlíky, v důsledku čehož dochází k tzv tlumící efekt - ohýbání rohů panelu a vytváření tepelných mostů. V rozích budovy by se vlněné desky uspořádané s posunem měly překrývat [4].

V procesu zateplování provětrávaných fasád je důležité vybrat vhodný tepelně izolační materiál o konkrétní tloušťce a splnit základní kritérium: UC ≤ U C(max) .

Materiály pro tepelněizolační vrstvu, doporučené pro tento typ příček, by se měly vyznačovat nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ [W/(m K)] a vysokou pórovitostí. Další technické parametry závisí na jejich původu.

Skupina materiálů pro tepelně izolační vrstvu zahrnuje materiály jako:

  • minerální vlna  - anorganický, vláknitý materiál, vyrobený ze směsi přírodních zdrojů (čediče, opuky) a odpadních materiálů (vysokopecní struska);
  • polyuretanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) desky - desky z tvrdé pěny, které jsou tepelně odolné a nehořlavé, s nižšími hodnotami tepelné vodivosti než např. minerální vlna a polystyren;
  • celulózové desky  - celulózová vlákna jsou ekologicky šetrným výrobkem, protože jsou vyrobena z recyklovaných materiálů, konkrétně sběrového papíru; vznikající mletím zbytků papíru jsou impregnovány solnými přípravky (díky tomu získávají vysokou odolnost proti mikroorganismům, hmyzu a ohni, vláknitá celulóza je materiál zpomalující hoření); celulózové vlákno může také pohlcovat zvuky a zvyšovat akustický komfort v zateplených budovách;
  • fenolické desky a rezolové desky  - izolační desky s uzavřenou buněčnou strukturou s jádrem získaným z fenolformaldehydové pryskyřice; desky jsou z obou stran pokryty skleněným závojem spojeným s jádrem ve výrobním procesu; se vyznačují mj nízká absorpce vlhkosti, vysoká mechanická pevnost.