SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Půjčovna dodávek

 

 2. Pronajímatel předává nájemci vozidlo po provedené technické prohlídce, kontrole všech funkcí vybavení * Vozidla. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že přebral vozidlo v pořádku, v dobrém stavu, spolu s pneumatikami, nástroji a dokumenty od vozidla (EOV, kartička PZP, zelená karta ...) Vozidlo je bez viditelných technických a vizuálních závad, s jeho obsluhou byl nájemce seznámen , na vozidle nejsou viditelné poškození a vozidlo mu bylo pronajímatelem fyzicky předány. Při přebírání vozidla je nájemce povinen přezkoušet, zda vozidlo nemá technické závady a vozidlo prohlédnout či není poškozené. Nájemce přebírá vozidlo čisté a je povinen ho vrátit vyčištěné, v opačném případě mu bude vyúčtovány zvýšené nájemné ve výši 50, - € až 100, - €. Části vozidla jsou opatřeny značkou pronajímatele za účelem ochrany před neoprávněným zásahem (výměnou za jiné, starší apod.). V případě zjištění takových zásahů bude od nájemce požadována finanční náhrada za vyměněné nebo poškozené díly.

Půjčovna dodávek

Více viz odkaz: půjčovna dodávek