SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Bezpečné použití UVC dezinfekce

Bezpečné používání UVC technologie lze zajistit dodržením následujících základních pravidel:

- výběr vhodného UVC zářiče podle zamýšleného použití svítidla, účelu a objemu místnosti (nepoužívejte nadměrný výkon zářiče, pokud to není potřeba);
- dodržení vzdálenosti: ozáření na exponovaném povrchu je obvykle deklarováno ve vzdálenosti 1 m od zdroje; jak se povrch vzdaluje od zdroje, hodnota intenzity bude klesat s druhou mocninou vzdálenosti a s přibližováním - bude se zvyšovat;
- nákup svítidel s:
    spínač a časovač pro emisi UVC záření nebo aktivované dálkově (např. dálkovým ovládáním);
     návod k bezpečnému používání z hlediska rizika UVC záření spolu s informací o intenzitě UVC záření ve vzdálenosti 1 m od svítidla;
    informace o údržbě svítidla (frekvence čištění svítidla, výměna zdrojů záření za nové);
    svítidlo by mělo mít všechny potřebné certifikáty potvrzující jeho baktericidní účinnost (na základě testů provedených autorizovanými orgány);
    vhodné informační štítky o vyzařování škodlivého UVC záření a nutnosti
    chránit oči a pokožku;
- dodržování pokynů pro bezpečný provoz svítidla;
- v místnosti, kde se provádí dezinfekce přímým UVC zářením, se nesmí zdržovat osoby a zvířata;
- v případě nutnosti vstupu do místnosti s přímým UVC zářením používejte ochranu očí a obličeje proti UV záření (např. ochranná přilba) a pracovní oděv s dlouhým rukávem, ochranné rukavice a čepici;
- pokaždé po ozáření místnost vyvětrejte;
- během osvětlení místnosti by měla být uzavřena bez možnosti neoprávněného přístupu.

Dezinfekce vzduchu

.www.uv-spider.cz