SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - Návod na zaměření a montáž žaluzií do oken krok za krokem
zaměření a montáž žaluzií.
1. šířka
Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty, včetně gumového těsnění. Měříme na třech místech – nahoře, dole a ve středu. Šířka žaluzie bude nejmenší naměřený rozměr. Vzhledem k výrobní toleranci a pro správnou funkčnost lamel je třeba při objednávce ubrat 2mm od naměřené šířky.
zaměření a montáž žaluzií
2. výška
Měříme těsně u skla včetně případného gumového těsnění, na levé i pravé straně křídla. Výška dodané žaluzie v zavřeném stavu bude nejmenší naměřený rozměr. Výška žaluzie bude vyrobena s přesností na centimetry (dané konstrukcí žebříku) tak, aby žaluzie v zavřeném stavu měla požadovanou výšku.
zaměření a montáž žaluzií
3. hloubka
Toto měření je důležité u oken s hloubkou zasklívací lišty menší než 18 mm. V takovém případě je nutno objednat a použít při montáži horního profilu distanční podložky na odsazení žaluzie od okna. V případě hloubky 15 – 18 mm je nutno objednat 1 pár distančních podložek, v případě hloubky 11 – 14 mm 2 páry distančních podložek. Počet párů podložek volíte v posledním kroku konfigurátoru.
zaměření a montáž žaluzií
1. balení
K žaluzii jsou standardně dodávány všechny potřebné komponenty a kotevní materiál, který je potřebný pro montáž žaluzie.
zaměření a montáž žaluzií
2. horní profil
Z horního profilu odstraňte krytky. V případě dodání distančních podložek, tyto podložky nasaďte pod plastové části horního profilu a přiloženými šrouby jej upevněte do rámu okna. Dbejte na to, aby byl profil opřen o horní zasklívací lištu a vystředěn.
zaměření a montáž žaluzií
3. vyznačení otvoru
Do spodní zasklívací lišty si tužkou naznačte místo, kde budete vrtat otvor pro fixační kolík. Značka musí být kolmo k otvoru, který je v horním profilu, odkud vychází silon.
zaměření a montáž žaluzií
4. vrtání otvoru
Kolmo na značku vyvrtejte otvor o průměru ⌀ 2,7mm.
zaměření a montáž žaluzií
5. fixační kolík
Do vyvrtaných otvorů vložte nejprve připravenou bulku na silonu a poté do děr vložte fixační kolík. Kolík je třeba dotlačit až na doraz. Jednou rukou přidržte fixační kolík a druhou zatáhněte silon. Tímto způsobem zafixujete silon do zasklívací lišty.
zaměření a montáž žaluzií
6. šponování silonu
Otevřete křidélka na horním profilu a potáhněte silon, tak aby byl našponován. Špatné zaklapnutí křidélka silon zafixujete. Na silonu nechte rezervu cca 5cm a zbytek odstřihněte.
zaměření a montáž žaluzií
7. horní profil
Přetlačující silon zastrčte do horního profilu a nasaďte krytky pro horní profil.
zaměření a montáž žaluzií
8. brzdička řetízku
Brzdičku kuličkového řetízku montujte na rám okna vždy na stranu, kde je kuličkový řetízek. Brzdičku montuje cca 10 cm od konce řetízku směrem k hornímu profilu.
zaměření a montáž žaluzií
9. hotovo
Na brzdičku naklikněte její krytku, do které stejným způsobem vložíte kuličkový řetízek a tak zabráníte volnému pohybu lamel.