SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zamereni pozemku

Zaměření pozemku - Nejčastěji jsou však případy s posunutím plotu, případně s postavením celého plotu na sousedově pozemku. Takový čin má samozřejmě za následek žalobu dotčené strany, po čem zpravidla následuje soud spojený s vyměřováním hranic pozemků geodetem. Ten hranice určí, soud rozhodne, ale druhá strana odmítne verdikt soudu uznat a přestane přebírat úřední listiny, čímž se komplikuje a natahuje každá snaha věci vyřešit. Zde může pomoci návrh sporný kousek pozemku, za předpokladu, že ho majitel oželí, sousedovi odprodat; dobrým argumentem je fakt, že pokud to dá ukřivděn strana na stavební úřad, souseda vyjde legalizace černé stavby (pokud jde o masivnější plot nebo o nějakou menší stavbu, například hospodářskou budku) podstatně dražší.

Geodetické práce

Geodetické práce - Frekventované jsou však i spory "lehčího" charakteru; často nejde ani o černou stavbu, ani o plot, ale jen o převislé větve, přerůstající révu, případně zanedbávání zahrady, ze které pak přerůstá plevel, "přelézají" škůdci nebo nehlídané domácí zvířata a podobně. Tyto malé spory jsou někdy ještě větším problémem než velké; problémy takové povahy by měly být řešeny tak, že soused udělá nápravu, ořízne větve nebo révu a určená komise by pravidelně kontrolovala stav věci. Většinou však je realitou to, že strana domáhající se nápravy má ze života peklo.

Geometrický plán

Geometrický plán -  Geometrický plán na určení vlastníka práv

Pořizuje se v případě, že je třeba vypořádat parcely rejstříku "C" nebo jejich části, k nimž není založen list vlastnictví. V tomto geometrickém plánu geodet vyhledá právní vztahy, jejich zápis a zákres příslušných parcel v předchozích evidencích katastru, udělá identifikaci pozemků a zvlášť řeší stav právní a stav podle registru "C". V grafické části vyznačí kromě stavu podle katastrální mapy i parcely podle předchozích evidencí a to čárkovaně, případně červenou barvou nové parcely. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových parcel zvlášť pro stav právní (parcely rejstříku "E", parcely z pozemkové knihy) a pro stav podle registru "C".