SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Zaměření pozemku, geometrický plán, geodetické práce

 

Zaměření pozemku - Komora geodety a kartografů zastupuje své členy, vydává a odnímá oprávnění k provádění činnosti autorizovaného geodeta a dbá na to, aby členové komory vykonávali činnost geodeta a kartografa odborně a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy upravujícími jejich postavení a výkon činnosti. Důležitým úkolem Komory je zajišťování dalšího vzdělávání autorizovaných geodety. V neposlední řadě je jejím úkolem spolupráce se školami, státními úřady, ústředním státním orgánům geodézie ÚGKK a ostatními odbornými komorami.

Geometrický plán - Komora geodety vede seznam autorizovaných geodety, zapisuje do seznamu nových členů, může pozastavit výkon činnosti autorizovaného geodeta, nebo vyškrtnout geodeta ze seznamu autorizovaných geodety.

Geodetické práce - Geodeti jsou Komorou zapsáni do seznamu autorizovaných geodety na základě úspěšného absolvování kvalifikační zkoušky. Svou činnost musí provádět v souladu s platnými zákony a ostatními nařízeními, musí mít povinně pojištěna odpovědnost za škody spojené s výkonem činnosti autorizovaného geodeta a musí se i nadále soustavně vzdělávat ve své odborné způsobilosti.

Další informace, jakož i seznam autorizovaných geodety s rozdělením podle krajů v ČR naleznete na oficiálním webu Komor