SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

geo

Geometrický plán - geometrické plány
na změnu druhu pozemku
na rozdělení pozemku
ke kolaudaci
na vymezení rozsahu věcného břemene
na zaměření rozestavěné stavby
na určení vlastnického práva k pozemku
vytyčování
vlastnických hranic
umístění stavby na pozemku
Polohopisné a výškopisné měření
tvorba účelových map
zaměření inženýrských sítí
Adresní body a geografické osy ulic
Zaměření adresního bodu tvoří nezbytnou součást získání kolaudačního rozhodnutí.
zprostředkovatelská činnost
Nabízíme Vám zprostředkování vyhotovení kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a jiných činností.
poskytování informací
Poskytujeme poradenství v procesu získávání stavebního povolení, případně jiných stavebních úkonů.