SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Připojení k vnitřnímu prostoru


Plocha sídel se nazývá podle funkce pozemků. je rozdělena na lokality (vnitřní prostor, venkovní prostor, uzavřená zahrada). Část obsahující obytné pozemky se nazývá vnitřní plocha a plochy pro zemědělské účely se nazývají vnější plocha. Plochy, které jsou primárně zahradami, zčásti zemědělskými a zčásti využívanými k rekreačním účelům, se dříve nazývaly uzavřené zahrady, dnes se však jedná o speciální venkovní plochy.

Hodnota, podmínky užívání, vlastnická práva a zastavitelnost každého pozemku závisí také na tom, do jaké lokality patří. Místa jsou určena obcí a evidována katastrem nemovitostí na podkladové mapě a na listech nemovitostí. Změnu hranic pozemků může obec iniciovat u pozemkového úřadu a k zápisu změny je třeba usnesení orgánu obce, které je v souladu se stavebním plánem sídla.

Nejznámější verzí změny hranice pozemku je připojení k vnitrozemí. Obecně platí, že pro větší plochy musí být současně zpracován zákres změny dispoziční hranice, ale v některých případech pověří obec zpracováním zákresu vlastníky, a tak jej lze zpracovat i pro každý pozemek. Připojení k vnitrozemí znamená odnětí pozemků z obdělávání, a proto se na něj musí platit i příspěvek na ochranu půdy. V rámci řízení o změně pěstitelského oboru je požadováno i odborné vyjádření orgánu ochrany přírody. V případě zásahu do lesa je nutný i předchozí a konečný souhlas lesního úřadu.

Zajistíme také komplexní administraci úkolu.

Geometrický plán levně

Více o službách na  https://www.geodeticka-pohotovost.cz/