SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Kominictví Praha

Kominictví Praha - §15 Komín

1. Komín je třeba zhotovit jako vícevrstvý s komínovou vložkou tepelně a dilatačně oddělenou od komínového pláště a rozměrově a tvarově stálou. Jednovrstvý komín lze zhotovit jen v občasně užívaných stavbách. Komín lze postavit jen ze stavebních výrobků, které mají posouzenou shodu.
2. Ložné spáry a styčné spáry zděného nebo montovaného pláště komína je třeba vyplnit maltou nebo jinou vhodnou výplní.
3. Vnější povrch zděného komína je třeba omítnout nebo obložit nehořlavými materiály až do úrovně krytiny. Takovou úpravu je třeba provést i pod oplechováním nebo jiným lemováním.
4. Montáž komína z dílců je třeba provést podle technologického předpisu výrobce tak, aby ložná spára mezi dílci byla mimo konstrukci stropu.
5. Komín musí být označen štítkem umístěným na komínovém plášti v blízkosti kontrolního nebo čisticího otvoru nebo na jiném snadno dostupném místě.
6. Na štítku musí být vyznačeny údaje určené v technické normě.